GN300

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Bipolární koagulace v mikro a makro silovém spektru

Koagulace je zásadní součástí chirurgického výkonu. Tím je zabráněno perforaci cév, nekróze a tkáňové adhezi.

Výhody

Pokročilé komponenty 

 • Po zapnutí se provede automatický test jednotky. 
 • Během operace jsou monitorovány všechny signály, které jsou významné pro bezpečnost, provoz funkčních kláves a připojených doplňků. 
 • Všechny nepravidelnosti jsou audio-vizuálně indikovány uživateli. 

Mikro a makrokoagulace 

 • MICRO silové spektrum: 0.1 do 9,9 wattů, nastavitelné v krocích po 0,1 wattu. 
 • Je možná extrémně přesná bodová koagulace bez tkáňové adheze. 
 • MACRO silové spektrum: 1 až 50 wattů, nastavitelné v krocích po 1 wattu. 
 • Univerzální použití bipolárního koagulátoru. 

Nastavení  

 • Automatická úprava podle různých hladin impedance tkáně jak v mikro tak v makro rozmezí.

Paměťová funkce 

 • Individuální, indikačně specifické empirické hodnoty mohou být uložené ve 4 paměťových lokalizacích a pak rychle vyvolány stlačením tlačítka podle potřeby. 

Vzdálené ovládání (volitelné)

 • Bezdrátové infračervené dálkové ovládání také umožní přepnutí výstupního výkonu (4 paměti) operujícím chirurgem při sterilních podmínkách.
 • Mezinárodní bezpečnostní standardy 
 • Shoda s národními a mezinárodními regulačními opatřeními je potvrzena zkušebními úřady.

Rozsah použití

 • Mikrochirurgie
 • Neurochirurgie
 • Plastická a rekonstrukční chirurgie
 • ORL chirurgie
 • Oftalmologie
 • Pediatrická chirurgie
 • Gynekologie
 • Laparoskopie