Gravitační irigační sada Iryflex®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.
Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.


Potvrdit Odmítnout

Gravitační sady

Tato nová sada Iryflex® obsahuje všechny potřebné prvky pro snadnou a bezpečnou irigaci stomie.

Všechny sady Iryflex® obsahují:

  • 1 zásobník Iryflex®, vodní zásobník s regulací teploty, regulací průtoku a válcovou svorkou
  • 1 konus Iryflex®, měkký a optimálně tvarovaný pro snadně zasunutí do stomie
  • IrySleeves® (*) s přilnavým povrchem pro přilnutí k podložce Flexima® Key, ke speciálnímu čelnímu krytu Iryflex® nebo přímo k pokožce

(*) může se v jednotlivých zemích lišit

V některých zemích může sada Iryflex® také zahrnovat sáčky

  • Flexima® Active Mini mini krytky
  • B. Braun Petite 1 Iryfix krytku s integrovaným filtrem
  • 1 čelní kryt Iryflex®, podložku, která se používá spolu s irigační manžetou Iryflex®, aby nedošlo k přilepení k pokožce
  • 1 opasek B. Braun Stoma Care pro připevnění čelního krytu Iryflex® na stomii

Výhody

Díky irigaci může pacient fungovat bez sáčku umístěného na těle, protože umožňuje regulaci vyprazdňování a snižuje plynatost.

Kontraindikace

Prolaps tlustého střeva, kýla, anatomické anomálie tlustého střeva, zánětlivé onemocnění střev, stenóza tlustého střeva, radioterapie a chemoterapie, špatný celkový stav, onemocnění srdce

Indikace

Levá kolostomie na základě lékařského předpisu

Související produkty

Konus Iryflex®
Další
Zásobník Iryflex®
Další
Přední kryt Iryflex®
Další
Irigační manžety IrySleeve®
Další
Flexima® Active
Další
Flexima®
Další