Krční systém S4®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Zadní spinální fixační systém horní krční a hrudní páteře

S4® vyjadřuje 4 základní vlastnosti: malý (small), stabilní (stable), jednoduchý (simple) a bezpečný (safe).
Krční systém S4® je kombinací fixátoru s vysokou konstrukční stabilitou a implantátu minimální velikosti. Miniaturní velikost systému splňuje společně s jeho všestranností speciální požadavky, kladené na chirurgický nástroj, používaný při operacích krční páteře. Cervikální systém S4® je založen na vyspělé spinální technologii S4® Spinal System. Rozmanité možnosti vzájemného propojení krčního systému S4® a páteřního systému S4® tak nabízí jejich široké využití při fixaci torakolumbální páteře.

Výhody

 • Dostupnost různých šroubů
 • Široký úhel pro zavedení šroubu
 • Široká nabídka povrchů dříku šroubů pro použití v oblasti C1; možnost výběru šroubů s různou délkou dříku opatrenou závitem casti s hladkým povrchem (bez závitu)
 • Velké množství spojovacích dílů
 • Vysoká stabilita díky designu okcipitální dlahy odpovídající anatomickým poměrům
 • Základní sada chirugických nástrojů pro snadné zavádění
 • Doplňkové speciální instrumentárium pro jednoduchou implantaci v náročných podmínkách
 • Možnost propojení se systémem fixace torakolumbální páteře S4® Spinal

Kontakt

Pro další informace, prosím, kontaktujte obchodního zástupce divize Aesculap nebo zašlete e-mail na adresu spine@aesculap.com

Vlastnosti

S4®: malý, stabilní, jednoduchý, bezpečný systém ⇒ Malá velikost, extrémně stabilní propojení spojovacích tyčí, snadné zavedení, bezpečný zákrok.

 • Základní instrumentárium
 • Speciální vodící pouzdro pro C1
 • Nástroje pro podkožní zavedení transartikulárních šroubů (C1-C2)
 • Okcipitální nástroje
 • Barevné kódování nástrojů a implantátů pro jednoduché použití

Indikace

Stabilizace krční páteře zadním přístupem v případě: degenerativní nestability, posttraumacké nestability, fraktur a tumorů.