Aesculap® Okcipito Krčně hrudní systém S4

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Zadní spinální fixační systém horní krční a hrudní páteře

S4® vyjadřuje 4 základní vlastnosti: malý (small), stabilní (stable), jednoduchý (simple) a bezpečný (safe). 

Je kombinací fixátoru s vysokou konstrukční stabilitou a implantátu minimální velikosti. 

Miniaturní velikost systému splňuje společně s jeho všestranností speciální požadavky, kladené na chirurgický nástroj, používaný při operacích krční páteře. 

Cervikální systém S4® je založen na vyspělé spinální technologii S4® Spinal System. Rozmanité možnosti vzájemného propojení krčního systému S4® a páteřního systému S4® tak nabízí jejich široké využití při fixaci torakolumbální páteře.

Vlastnosti:

S4®: malý, stabilní, jednoduchý, bezpečný systém ⇒ Malá velikost, extrémně stabilní propojení spojovacích tyčí, snadné zavedení, bezpečný zákrok.

 • Základní instrumentárium
 • Speciální vodící pouzdro pro C1
 • Nástroje pro podkožní zavedení transartikulárních šroubů (C1-C2)
 • Okcipitální nástroje
 • Barevné kódování nástrojů a implantátů pro jednoduché použití

Výhody:

 • Dostupnost různých šroubů
 • Široký úhel pro zavedení šroubu
 • Široká nabídka povrchů dříku šroubů pro použití v oblasti C1; možnost výběru šroubů s různou délkou dříku opatřenou závitem části s hladkým povrchem (bez závitu)
 • Velké množství spojovacích dílů
 • Vysoká stabilita díky designu okcipitální dlahy odpovídající anatomickým poměrům
 • Základní sada chirurgických nástrojů pro snadné zavádění
 • Doplňkové speciální instrumentárium pro jednoduchou implantaci v náročných podmínkách
 • Možnost propojení se systémem fixace torakolumbální páteře S4® Spinal

Indikace:

Stabilizace krční páteře zadním přístupem v případě: degenerativní nestability, posttraumacké nestability, fraktur a tumorů.

Kontakt

Pro další informace, prosím, kontaktujte obchodního zástupce divize Aesculap nebo zašlete e-mail na adresu spine@aesculap.com

Aesculap® Okcipito Krčně hrudní systém S4 je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je zadní mono- a multisegmentální stabilizace okcipito-cervikálního přechodu a krční a horní hrudní páteře. Indikace: Použití v případech: Fraktur; Degenerativních instabilit; Posttraumatických nestabilit; Tumorů. Kontraindikace: Nepoužívat v následujících případech: Horečka; Akutní anebo chronické infekce páteře lokálního nebo systémového typu; Těhotenství; Těžké osteoporózy anebo ostepenie; Zdravotní nebo chirurgický stav, který by mohl bránit úspěchu implantace; Duševní nemoci; Závislost na lécích, drogová závislost nebo alkoholismus; Adipositace; Těžce poškozené kostní struktury, které mohou bránit stabilnímu ukotvení komponent implantátů; Neuromuskulární poruchy anebo onemocnění; Kostní nádory v blízkosti místa ukotvení implantátu; Poruchy hojení ran; Nedostatečná spolupráce pacienta; Přecitlivělost na materiály implantátu jako na cizí tělesa; V případech, které nejsou vyjmenovány pod indikacemi. Vedlejší účinky a interakce: Rizika v případě použití nebo nesprávné manipulace s tímto systémem jsou: Selhání implantátu v důsledku přetížení, ohnutí, uvolnění, zlomení; Nedostatečná fixace; Žádná nebo opožděná fúze; Infekce; Fraktura páteře; Poranění nervových kořenů, míchy, cév, orgánů. Bezpečnostní pokyny: Implantát nebyl zkoumán z hlediska bezpečnosti a kompatibility s prostředím MR. Nebyl testován, zda dochází k ohřevu, pohybům nebo obrazovým artefaktům při vyšetření MR. Skenování pacienta s tímto implantátem metodou MR může mít za následek poranění pacienta. Operatér nese zodpovědnost za odborné provedení operačního zákroku. Obecná rizika chirurgického zákroku nejsou v tomto návodu k použití popsána. Operatér musí jak teoreticky, tak prakticky ovládat uznané operační metody a techniku. Operatér musí být naprosto obeznámen s anatomií kostí, průběhem nervových drah a krevních cév, svalů a šlach. Operatér odpovídá za sestavení komponent implantátu i za jejich implantaci s kostním cementem nebo bez cementu. Operatér je zodpovědný za sestavení komponent implantátu a jejich implantaci. Společnost Aesculap nezodpovídá za komplikace vzniklé v důsledku nesprávné indikace, volby implantátu, nesprávné kombinace komponent implantátu, jakož i nesprávné operační techniky ani za překročení hranice možností léčebné metody nebo nedostatečnou asepsi. Je zapotřebí dodržovat návody k použití jednotlivých komponent implantátů Aesculap . Testování a schválení komponent implantátu se uskutečnilo v kombinaci s komponentami Aesculap. V případě odlišných kombinací nese zodpovědnost operatér. Komponenty implantátů různých výrobců se nesmějí kombinovat. Poškozené nebo operativně odstraněné komponenty implantátů nelze používat. Implantáty, které již byly jednou použity, nelze použít znovu. Při poškození kostní struktury, která slouží k přenášení síly, není možné vyloučit uvolnění komponent, zlomeniny kostí nebo implantátu a jiné závažné komplikace. Aby se zdroje takových chyb co možná nejdřív rozpoznaly, musí se stav umělého kloubu v pravidelných intervalech vhodnými způsoby kontrolovat. Při opožděném hojení může v důsledku únavy kovu dojít ke zlomení implantátu. O odstranění nasazených komponent implantátu rozhoduje ošetřující lékař. Poškození hmotnost nesoucích struktur implantátu mohou způsobit uvolnění komponent, dislokaci a migraci jakož i jiné těžké komplikace. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.