Miaspas® miniTTA

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Mikrochirurgický přední transtorakální přístup

Miaspas® MiniTTA je mikrochirurgická úprava konvenční torakotomie pro přístup k přední části hrudní páteře z T5-T10. 
 

Výhody

  • Krátký kožní řez 
  • Malá, méně traumatizující torakotomie 
  • Menší trauma pro hrudní koš s pomocí techniky okna (window), otevřených dveří (open-door), posunu (sliding) nebo pomocí mezižeberní techniky (intercostal-technique). 
  • Bez kosmetických změn 
  • Krátký pobyt na jednotce intenzívní péče 
  • Lepší osvětlení a zvětšení chirurgického pole 
  • Bezpečná disekce tkání v přední části a v páteřním kanálu 
  • Bez nutnosti laboratorního školení

Kontakt

Pro další informace kontaktujte, prosím, svého zástupce divize Aesculap nebo napište e-mail na adresu spine@aesculap.com

Indikace

- Výhřezy hrudního meziobratlového disku 
- Zlomeniny
- Spondylodiscitida/spondylitida 
- Nádory