Nástroj pro šití fascií

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Zabraňuje riziku pooperačních hernií

  • Jednoduchá a bezpečná fixace šicího materiálu
  • Nový design rukojeti pro taktilní přístup a manipulaci s nástrojem.
  • Hygiena – Demontáž pro důkladné čištění a sterilizaci.

 Použití

  • Šicí materiál přidržovaný čelistmi nástroje bude vtažen pod endoskopickou vizuální kontrolou přes všechny podkožní vrstvy tkáně do břišní dutiny. Šicí materiál pak bude uchopen úchopovými kleštěmi. 
  • Nástroj bude zaveden do pneumoperitonea stejným způsobem proti prvnímu přístupu. Šicí materiál se uchopí nástrojem na uzavření fascie a protáhne se všemi vrstvami tkáně. 
  • Trokar se vyjme a utažený šicí materiál se uzavře konvenční uzlovou technikou podkožně. V konečném kroku se provede uzavření kůže.