Nelson® beamer (koagulátor)

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Argonová koagulace a řez

Jak se liší argonová koagulace od konvenčních procedur

 • Rozdíl spočívá v tom, že u argonové koagulace může mít argonový tok plasmy nejen přímočarý účinek, ale také účinek boční a šikmý.
 • Povrchy, které již byly koagulovány vykazují vysokou úroveň rezistence, zatímco krvácející a nedostatečně koagulované povrchy mají nízkou rezistenci. Argonový tok plasmy vyhledává oblasti tkáně s minimální rezistencí v aplikační oblasti. Tato fyzikální vlastnost automaticky podporuje stejnoměrně rozloženou a úplnou koagulaci.
 • Krom toho čistí tok plynu krev a zbytky z koagulačního místa před skutečným zahájením koagulace. To vede jak k vysušení povrchu tkáně tak k tomu, že koagulace více šetří tkáň.

Jak se liší argonové řezání od konvenčních procedur

 • Výjimečné výsledky řezání díky snadnosti řezu, flexibilním vrstvám krusty a minimálnímu kouři, což umožní snadnější sledování řezu.

Výhody

Bezpečnost je prioritou
Pro B. Braun Aesculap je bezpečnost vždy na prvním místě. Naše bezpečnostní technologie chrání jak uživatele tak pacienta.  

Barevný displej zobrazuje ihned všechny zásadní informace, např.

 • Sledování průtoku plynu 
 • Sledování tlaku plynu 
 • Měření spotřeby plynu

Srozumitelnost

 • Snadno srozumitelné symboly na displeji podporují jednoduché použití.

Zvolte si název!

 • Nelson® beamer (koagulátor) má sedm různých pamětí. Částečně předdefinované standardní hodnoty. Zbývající paměti mohou být naprogramovány samostatně a mohou být uloženy pod jakýmkoli názvem.

Týmová práce

 • S pomocí rozhraní může být Nelson® beamer (koagulátor) přímo připojený na elektrochirurgickou jednotku B.Braun Aesculap Nelson® deluxe.

Identifikační software

 • Upravené speciální nástroje jsou automaticky rozpoznány elektrochirurgickým přístrojem. Všechny parametry jsou definovány nezávisle. Nelson® beamer (koagulátor) pak obdrží nezbytné informace přes propojovací kabel a nastaví odpovídající parametry na své straně.

Doplňky

 • Široké spektrum doplňků pro otevřené a endoskopické aplikace argonu.
 • Jednotka pro tryskové oplachování