Neutrální elektrody

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Neutrální elektrody pro jednorázové a opakované použití

Na jednorázové použití 

  • Vysoce vodivé lepidlo snižující přirozený odpor kůže.
  • Maximální derivace HF proudu.
  • Žádné sušení lepidla během aplikace nebo skladování.
  • Stejná adheze po celém povrchu destičky, což zajišťuje pevný kontakt s kůží během operace.
  • Polyakrylátové lepidlo má vynikající kožní kompatibilitu.
  • Snadné odstranění elektrody bez ponechání reziduí po chirurgickém výkonu.

 Pro opakované použití

  • Silikonová pryžová neutrální elektroda
  • Silikonová duální neutrální elektroda. 
  • Neutrálníelektrody pro opakované použití mohou být připojeny na všechny typy elektrochirurgických jednotek