Obecné chirurgické nástroje

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Vícedílné nástroje s nasazeným uzávěrem

Obecné chirurgické nástroje jsou základem každého chirurgického výkonu. Zatímco zručnost, přesnost a kontinuita jsou důležitými faktory pro úspěšnost chirurgického výkonu, je stejně třeba aplikovat podobné vysoké standardy pro používané chirurgické nástroje.

 • Nůžky
 • Kleště
 • Kleště na uchopení orgánů a tkání
 • Hemostatické kleště, svorky “Bulldog”, cévní svorky, aproximátory
 • Kleště na disekci a ligaturu
 • Chirurgické jehly, schránky na jehly
 • Jehelce, nástroje na šití, jehly na ligaturu
 • Rozvěrače ran
 • Samozáchytné rozvěrače , břišní rozvěrače
 • Nástroje pro břišní výkony na střevech a rektu
 • Nástroje pro žlučník, játra a slezinu
 • Další nástroje

Pro další informace prosím kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Vícedílné nástroje s nasazeným uzávěrem jsou zdravotnickými prostředky. Účelem těchto zdravotnických prostředků je univerzální použití ve všech oborech chirurgie. Indikace: Použití univerzálně ve všech oborech chirurgie. Kontraindikace: Lékařské nebo chirurgické stavy (např. komorbidity), které mohou zhatit výsledek operace. V případě výskytu relativních kontraindikací rozhoduje uživatel o individuálním použití výrobku. Bezpečnostní pokyny: Klinický uživatel: Všeobecné bezpečnostní pokyny: Aby se předešlo škodám v důsledku neodborné přípravy a aplikace a nebyl ohrožen nárok na záruku: • Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. • Respektujte bezpečnostní informace a pokyny k provozní údržbě. • Výrobek a příslušenství mohou používat výhradně osoby s patřičným vzdělaním, znalostmi a zkušenostmi. • Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. • Před použitím výrobek zkontrolujte na funkčnost a bezchybný stav. • Návod k použití uchovávejte na místě přístupném pro uživatele. Upozornění: Uživatel je povinen všechny závažné události, které vznikly v souvislosti s výrobkem nahlásit výrobci a kompetentnímu úřadu státu, ve kterém má uživatel sídlo. Pokyny k operačním zákrokům: Uživatel nese zodpovědnost za odborné provedení operačního zákroku. Předpokladem pro úspěšné používaní tohoto výrobku je patřičné klinické vzdělaní i teoretické a praktické zvládnutí potřebných operačních technik, včetně používaní tohoto výrobku. Uživatel je povinen vyzvednout si informace u výrobce, pokud existuje nejasná předoperační situace ohledně použití výrobku. Rizika: Nebezpečí úrazu a/nebo nesprávného fungovaní! • Před každým použitím výrobek zkontrolujte, zda neobsahuje uvolněné, zlomené, prasklé, opotřebené nebo ulomené časti. • Před každým použitím proveďte funkční zkoušku. Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap AG, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.