Optilene®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.
Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.


Potvrdit Odmítnout

Jedinečný monofilní chirurgický šicí materiál pro kardiovaskulární zákroky

Optilene® je nevstřebatelný monofilní chirurgický šicí materiál vyrobený z polypropylenu a polyetylenu, který je určen speciálně pro kardiovaskulární chirurgii.


Hlavními indikacemi jsou kardiovaskulární zákroky:

  • ƒƒAnastomóza CABG
  • Jiné srdeční a cévní anastomózy
  • Zákroky na chlopních

Výhody používání nového vlákna Optilene®:

  • Špičková konzistentní pevnost v tahu
  • ƒƒVynikající hladkost povrchu, která zajišťuje přesné a řízené umístění uzlu a snadný průnik tkáněmi
  • ƒƒRadikálně zlepšená elasticita pro dobrou manipulaci a kontrolované protahování vlákna v mikrochirurgických velikostech
  • ƒZvýšená ohebnost pro dobrou manipulaci a pevnost uzlů
  • ƒƒZlepšená viditelnost vlákna díky novému složení barviva pro lepší vizuální komfort v operačním poli
  • ƒVysoká odolnost vlákna proti kroucení, a to i u tvrdých tkání
  • ƒƒNízký paměťový efekt díky obalu RacePack pro snadnou manipulaci