Parenchyma Set

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.
Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.


Potvrdit Odmítnout

K ošetření parenchymových orgánů

Sada Parenchyma Set je speciální souprava šicího materiálu obsahující vstřebatelnou fialovou pásku Safil®, která je vyrobena z polyglykolové kyseliny. K pásce je připevněna tupá jehla s kulatým profilem. Návlek tak představuje širokou a měkkou strukturu, která zabraňuje prořezávání a devitalizaci tkáně parenchymových orgánů.

Indikace

  • Sada Parenchyma Set je určena k adaptaci a hemostáze parenchymových orgánů