Patella Set

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.
Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.


Potvrdit Odmítnout

K ošetření zlomeniny pately

Patella Set je speciální souprava šicího materiálu k ošetření zlomenin pately. Patella Set obsahuje monofilní ocelový drát a řezací jehlu.

Výhody

  • Sada Patella Set významně zkracuje dobu imobilizace po operaci.
  • Sada Patella Set je vhodná rovněž k osteosyntéze čéšky tahovými smyčkami v kombinaci s cerkláží nebo Kirschnerovými dráty.

Indikace

Sada Patella Set je určena k ošetření všech zlomenin pately indikovaných k tahové smyčce (tension loop), cerkláži nebo kombinaci obojího ve spojení s Kirschnerovými dráty.