ProSpace® Titanium

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Lumbální meziobratlový fúzní systém z titanu s povrchem Plasmapore® pro zadní přístup

Systém ProSpace® tvoří pevný titanový hranol, který je určen k monosegmentální nebo multisegmentální stabilizaci bederní a hrudní páteře zadním přístupem. Implantát je, z důvodu zvýšení kontaktní plochy mezi náhradou a koncovou ploténkou a k urychlení kvalitní osteointegrace, pokrytý klinicky osvědčeným nástřikem Plasmapore®. ProSpace® zajišťuje primární stabilitu, obnovu přirozené bederní lordózy a dlouhodobou podporu spinální rovnováhy.
Kombinace se spolehlivým a snadno použitelným instrumentáriem ProSpace® nabízí řešení pro úspěšnou meziobratlovou fúzi torakolumbální páteře.
 

Výhody

  • Dlouholeté zkušenosti a kontinuální vývoj náhrady od jejího uvedení na trh v roce 1995 
  • Systém ProSpace® Titanium a páteřní systém S4® splňují požadavky kladené na třísloupcovou stabilizaci páteře
  • Široká nabídka velikostí implantátu poskytuje optimální náhradu pro každého pacienta
  • Jednoduché a přehledně uspořádané nástroje 

Kontakt

Pro další informace, prosím, kontaktujte obchodního zástupce divize Aesculap nebo zašlete e-mail na adresu spine@aesculap.com

Vlastnosti

  • Vysoká primární a sekundární stabilita díky nástřiku Plasmapore®
  • Rovný design implantátu pro minimální zatížení dura a nervových kořenů 
  • Lordotický design implantátu s cílem zachování spinální rovnováhy díky obnovení přirozené lordózy na všech úrovních 
  • Zamezení poklesu náhrady rovnoměrným sdílením zátěže na velké kontaktní ploše 
  • Krátké rozměry (délka) implantátu pro případy neúplně redukované spondylolistézy
  • Pevné spojení zavaděče implantátu prostřednictvím závitu 

Poznámka

Vědecké studie: Kroppenstedt S, Gulde M, Schönmayr R. Radiological comparison of instrumented posterior lumbar interbody fusion with one or two closed-box plasmapore coated titanium cages: follow-up study over more than seven years. Spine (Phila Pa 1976). 2008 Sep 1;33(19):2083-8.
 

Indikace

Fúze torakolumbální páteře v případech: degenerativní nestability, spondylolistézy, postdiskektomického syndromu a posttraumatické nestability.