Retrakční systém MÜNSTER

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Univerzální, flexibilní, bezpečný a snadný pro použití

Retrakční systém MÜNSTER je založený na principu konstrukční soupravy, která nabízí maximální flexibilitu pro chirurga. Zároveň je snadný pro použití. Úprava různých čepelí je vytvořena speciálním a velmi snadným mechanismem držadlové západky.

Velký počet různých rámů, svorek, tyčí a retraktorů umožní individuálně upravitelný retrakční systém, který odpovídá potřebám chirurgů.

Výhody

Princip konstrukční soupravy:

  • Je možné použít stejné prvky a kombinovat je pro různé indikace = více flexibility a lepší cena 
  •  Je třeba pouze několik prvků = méně místa a nižší hmotnost
  • Všechny rámy a retraktory jsou odnímatelné = jednoduché skladování a sterilizace

Indikace

  • Viscerální chirurgie
  • Urologie
  • Gynekologie
  • Břišní cévní chirurgie