Securex® with DS Needle

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Speciální chirurgická souprava pro intradermální sutury

Zjednodušení techniky provedení intradermálního stehu a zajištění konců stehu sterilními svorkami na jedno použití
Vynikající kosmetický výsledek

2 barevně odlišné fixační svorky (červená a žlutá)
1 zakřivená reverzní řezací jehla nebo rovná řezací jehla připevněná k návleku Premilene® – flexibilnímu monofilnímu vláknu zhotovenému z modrého polypropylenu