SeQuent® Please

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Balonkový PTCA katetr uvolňující lék na léčbu koronární stenózy

B. Braun Vascular Systems představuje první balonkový PTCA katetr, uvolňující lék, jehož nosná matrix je bez polymerů. Tento moderní výrobek je výsledkem našeho dlouhodobého výzkumu a hledání nových možností a zlepšení v oblasti koronární angioplastiky. Klinicky osvědčený výrobek nabízí zcela nové možnosti léčby vaskulárních stenóz, protože uvolňování léku nevyžaduje stentovou platformu.