Optilene® Mesh Elastic 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Elastická lehká síťka s velkými póry

 • Lehká polypropylenová síťka s velkými póry. 
 • Díky mnohasměrné elasticitě je síťka schopná se adaptovat ke všem pohybům břišní stěny. 
 • Nová struktura „včelí plástve“ s velkými póry umožňuje ideální hojení a formování elastické jizvy. 
 • Je ideální k operaci kýly v jizvě, může být použita také při operaci tříselné kýly.
 • Pomáhá udržovat fyziologické vlastnosti břišní stěny a vede k maximálnímu pohodlí pacienta.

Výhody:

 • Maximální pohodlí pacienta 
 • Jednovláknová struktura 
 • Excelentní manipulace

Indikace:

 • Kýla v jizvě 
 • Tříselná kýla 
 • Rekonstrukce hrudní stěny 

Optilene® Mesh Elastic je kýlní síťka, která je zdravotnickým prostředkem sloužícím k zesílení struktur vazivových tkání. Je vyroben z monofilního polypropylenu, upleteného do tvarově stálé, tenké a pružné sítě, která se po implantaci přizpůsobí vyskytujícímu se podélnému a příčnému natahování vazivové tkáně. Dodává se v nebarvené podobě a s modrými proužky barvenými ftalokyanovou mědí (ftalokyanát měďnatý). Indikace k použití: Zesilující materiál používaný při slabosti vazivové tkáně: Na opravu kýly v jizvě a na opravu tříselné kýly. Na prevenci kýly v jizvě se používá jako profylaktická síťka u vysoce rizikových pacientů podle odborných kritérií (zejména věk, výživa, index tělesné hmotnosti, souběžné choroby atd.). Optilene® Mesh Elastic je vhodný jak ke konvenčnímu, tak i k laparoskopickému použití. Účinek implantátu: Proces přihojení je ovlivňován především porézností implantátu. Díky definované velikosti pórů se dosahuje stejnoměrného prorůstání tkáně bez vzniku napětí. Optilene® Mesh Elastic se vyznačuje tenkou, ale nanejvýš tvarově stálou síťovou stěnou. Optimálně se přizpůsobuje podélným a příčným pohybům vyvolaným pohyby těla pacienta a kontrakcemi svalů. Varování: Abychom vyloučili srůsty, musíme bezpodmínečně zabránit přímému kontaktu Optilene® Mesh Elastic s vnitřními orgány (střevem apod.). Spolu se síťkou Optilene® Mesh Elastic doporučujeme používat neresorbovatelný šicí materiál, svorky nebo lepidla. Musí být umístěny nejméně 10 mm od okraje síťového implantátu. Nepoužívejte opakovaně. Při opakovaném použití se pacienti a uživatelé vystavují nebezpečí infekce a výrobek ztrácí na funkčnosti. Existuje riziko úrazu, onemocnění či smrti kvůli kontaminaci či snížené funkčnosti výrobku. Preventivní opatření: Před implantací sítě se musí chirurg podrobně seznámit s touto chirurgickou technikou a specifickými charakteristikami různých polypropylenových sítí. Optilene® Mesh Elastic se smí použít pouze tehdy, když obal je neporušený a je tak zaručena sterilita Optilene® Mesh Elastic se nesmí použít po uplynutí data expirace na obalu. Opakovaná sterilizace Optilene® Mesh Elastic není dovolena. V důsledku přímého kontaktu síťky s vnitřními orgány může nastat enterokutánní píštěl, adheze střev s následnou střevní obstrukcí nebo perforací, chronická infekce, tvorba sinů a/nebo eroze síťky do vnitřních orgánů. Vedlejší účinky: Vedlejší účinky spojené s používáním tohoto přípravku společně s jinými neresorbovatelnými síťkami mohou zahrnovat lokální podráždění v oblasti rány, záněty způsobené reakcí na cizí těleso, serom, hematom, infekce nebo píštěl, zpožděni v procesu hojení, porucha hojení ran, krvácení, neprůchodnost střev a intestinální léze, migrace, bolest, chronická bolest, pocit cizího těla, poškozeni nervů, dysestezie, prolaps orgánů a recidivy kýly. Systémové infekce mohou vést k ohrožení života. V důsledku přímého kontaktu síťky s vnitřními orgány může nastat enterokutánní píštěl, adheze střev s následnou střevní obstrukcí nebo perforací, chronická infekce, tvorba sinů a/nebo eroze síťky do vnitřních orgánů. Kontraindikace: Optilene® Mesh Elastic by se neměl používat: • v kontaminované a infikované krajině, • u dětí v růstové fázi, • v přímém kontaktu s vnitřními orgány (např. střeva), aby se předešlo ulpívání. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Surgical, S.A. Ctra. de Terrassa, 121, 08191 Rubí (Barcelona), Španělsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.