SLR – retraktor

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Systém pro podkožní bederní retrakci

Rozvěrač SLR, jehož lopatky jsou vyrobeny z titanu, se používá k provedení podkožní retrakce v bederní oblasti. Tento systém chrání tkáně a snižuje velikost kožního řezu.

Systém bočního připojení
Tato speciální konstrukce umožňuje boční připojení retraktoru na již vložené a ručně držené lopatky. Ramena rozvěrače jsou nasazena pod rukojeťmi (s upevněním lopatek v místě) rozevřením retraktoru.

Mechanismus bočního napojení je 100% kompatibilní s již existujícím systémem spojení "Ball-Snap" společnosti Aesculap B. Braun, díky kterému může být použit nebo zaměněn v libovolných kombinacích.
 

Výhody

Ochrana tkání 

  •  Minimální napínání kůže zásluhou podkožní aplikace 
  •  Atraumatické retrakce bez poranění svalové tkáně 
  •  Menší riziko vzniku hematomů a pooperační bolesti 

Menší kožní řez

  • Menší operační trauma 
  •  Menší pooperační bolest v místě rány

Bezpečné ukotvení 

  • Příčné příložení k místu zákroku nebo laterální přístup k sacru
  • Bez nutnosti úprav nebo změn polohy uvnitř operačního pole 

Vyrobený z titanu 

  • Polopropustný pro RTG
  • Nízká hmotnost
  • Barevně kódovaný

Kontakt

Pro další informace, prosím, kontaktujte obchodního zástupce divize Aesculap nebo zašlete e-mail na adresu spine@aesculap.com