SternumFIXation

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Pro uzávěr sterna po střední sternotomii

Aesculap SternumFIXation je implantát pro rychlé a bezpečné uzavření sterna po střední sternotomii. Nýtovaný implantát fixuje sternum z přední a zadní strany, což poskytuje pevnou fixaci sterna.
 

Spektrum produktů
– Implantát SternumFIXation
– Nástroje pro implantaci
– Nástroje pro explantaci
 

Výhody

Pevná fixace sterna zabraňující mikro pohybům, které by mohly vést ke komplikacím hojení rány.

Poznámka

Pro další informace napište, prosím, e-mail na adresu

  • cardio@aesculap.de