Supramid®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.
Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.


Potvrdit Odmítnout

Nevstřebatelný šicí materiál

Supramid je syntetický, nevstřebatelný šicí materiál, vyráběný ve dvou různých typech podle průměru vlákna:

  • Supramid pseudomonofilní má jádro z polyamidu 6,6 a plášť z polyamidu 6, sortimentní rozsah je USP 3 až 4/0
  • Supramid monofilní je vyroben z polyamidu 6, v sortimentním rozsahu od USP 5/0 do 6/0 

Vlastnosti

  • Mimořádně praktické vlastnosti zásluhou kombinace výhod monofilního a polyfilního vlákna
  • Hladký celistvý povrch umožňující snadný průchod tkání
  • Snadné odstranění stehů z kůže
  • Vlákno je tkáněmi dobře snášeno (nízká tkáňová reaktivita)

Indikace

  • Sutura kůže (intradermální steh, podkožní steh, sutura kůže)