SUSI Pack per Case (balení pro zákrok)

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Sterilní soupravy pro výkon

 • Soupravy pro výkon Aesculap jsou odlišné a to nezávisle na tom, zda se používají pro malé výkony nebo pro léčbu velkých ran. Naše řada souprav pro výkon „balení pro zákrok “ (Pack per case) zahrnuje všechny produkty na jednorázové použití, na které nemocnice, kliniky a lékaři každodenně spoléhají.
 • Chirurgické nástroje v soupravách jsou však odlišné. Jsou to vysoce výkonné přesné nástroje, ačkoli jsou určeny pro jednorázové použití.
 • Je prokázáno, že soupravy pro výkon označené „balení pro výkon“ jsou vhodné pro nemocniční oddělení, jednotky intenzivní péče, A&E oddělení, ambulance, pečovatelské domy, ordinace praktických lékařů a mohou být také používány pohotovostními službami.
 • Kromě dvanácti standardních souprav Aesculap nabízí rozšířené spektrum nové možnosti a stanoví nový standard kvality v oblasti souprav pro výkon (Procedure Kits). Máte proto unikátní příležitost zvolit si komponenty, které tvoří vaši specifickou individuální soupravu.

SUSI balení pro případ vám nabízí následující řadu standardních souprav SUSI: 

 • Šicí souprava 1
 • Souprava chirurgického krytí 1
 • Souprava chirurgického krytí 2
 • Souprava chirurgického krytí 3
 • Souprava na vyjmutí stehů 1
 • Souprava na vyjmutí stehů
 • Hrudní drenážní souprava malá
 • Hrudní drenážní souprava velká
 • Hrudní drenážní souprava
 • Souprava portů
 • Srdeční kardiostimulátorová souprava
 • Žilní varikózní souprava

Kontakt

Pro další informace kontaktujte, prosím, svého zástupce divize Aesculap nebo napište e-mail na adresu e-mail: susi@aesculap.de

Související produkty

SUSI Clinic Line (Klinická řada SUSI)
Další