T-Space® Titanium

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Bederní meziobratlový fúzní systém z titanu s nástřikem Plasmapore® - transforaminální přístup

T-Space® Titanium je systém vhodný pro monosegmentální nebo multisegmentální stabilizaci bederní a hrudní páteře transforaminálním nebo transartikulárním přístupem. Design implantátu T-Space® odpovídá požadavkům kladeným na miniinvazivní chirurgickou techniku. V souladu s tím tvoří pokrokový páteřní systém S4®, páteřní rozvěrač SpineClassics a klícka T-Space® zajímavou kombinaci pro provedení spinální fúze.
Implantát je, z důvodu zvýšení kontaktní plochy mezi náhradou a koncovou ploténkou a k podpoře kvalitní osteointegrace, pokrytý klinicky osvědčeným nástřikem Plasmapore®.
 

Výhody

  • Jednostranný a minimálně invazivní přístup k páteři
  • Miniinvazivní technika použití kombinace páteřního systému S4® a Spine Classics MLD rozvěrače, klinicky ověřená stovkami opera
  • Široká nabídka velikostí implantátu poskytuje optimální náhradu pro každého pacienta
  • Jednoduché a přehledně uspořádané nástroje

Kontakt

Pro další informace, prosím, kontaktujte obchodního zástupce divize Aesculap nebo zašlete e-mail na adresu spine@aesculap.com

Vlastnosti

  • Tvar podobný banánu zajišťuje maximální kontaktní plochu mezi obratli a implantátem, přičemž je dostatečně tenký, aby mohl být zaveden přes foramen
  • Vysoká primární a sekundární stabilita díky nástřiku Plasmapore®
  • Anatomický tvar a rýhovaný profil
  • Pevné spojení zavaděče implantátu prostřednictvím závitu 

Indikace

Fúze torakolumbální páteře v případech: degenerativní nestability, spondylolistézy, postdiskektomického syndromu a posttraumatické nestability.