Tempofilter II

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Pro dočasnou implantaci

Tempofilter II odstraňuje časové limity a zavádí nový standard pro dočasnou filtraci. Rozšiřuje stávající oblast indikací o unikátní dvanáctitýdenní období implantace.

Implantace až 12 týdnů

  • Zcela implantovaný filtrační systém pro minimalizaci rizika infekce
  • Originální filtrační kužel zamezuje endotelizaci
  • Progresivní tuhost připojeného katétru pro bezpečnost a komfort pacienta
  • Unikátní podkožní kotvící zařízení

Specifikace

  • Osvědčený kónický design
  • Vyrobeno z materiálu Phynox, s vynikající kompatibilitou MRI a rtg viditelností
  • Připojený katétr o vnitřním průměru 6 French
  • Pravý interní jugulární přístup
  • Pro vena cava do průměru 28 mm