Transport

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Funkčnost, bezpečnost a hygiena jsou nejdůležitější parametry

  • Koordinovaná řada otevřených vozíků s regály pro krátké cesty z centrálního sterilizačního oddělení na operační část
  • Uzavřené vozíky s prachotěsnými sklápěcími dveřmi pro transport a skladování bez kontaminace
  • Přípravné stoly pro sterilní přípravu kontejnerů
  • Odpadní vozíky pro bezproblémový odvoz nástrojů