Urecath® sety pro vnitřní drenáž močovodu

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Ureterální stent

  • Oba konce pig-tail
  • Zavaděč s umělohmotným povrchem
  • Poziční objímka a svorka
  • Karta pro pacienta

Urecath® jsou ureterální soupravy k retrográdnímu a antegrádnímu vnitřnímu dlahování. Zdravotnický prostředek. Indikace: Městnání moči v ledvinách na základě obstrukce, zúžení močovodu, uzavření močovodu, podpora při ESWL při kamenech >25 mm, ochrana při ozařování, po operacích močovodu. Kontraindikace: Zúžení močovodu (při retrográdní technice), kontrahovaný močový měchýř, cystitida, pyurie, otoky, píštěl močového měchýře. Rizika: Při nesprávné manipulaci může dojít k perforaci močovodu, ledvinné pánvičky, popř. kalicha. Vyskytne-li se odpor během posouvání zavaděče nahoru, je nutno šetrnými opatřeními zjistit, zda je další zavádění možné. Násilné posouvání vodiče nahoru nebo dolů může vést k perforaci močovodu nebo dalších orgánů. Inkrustace, dislokace a ledvinové kameny mohou vést k nedostatečné funkci nebo nefunkčnosti protézy. Další komplikací mohou být bolesti v tříslech, dráždění cizího tělesa v ledvině a měchýři, polakisurie, vzestupná infekce. Bezpečné použití je možné zaručit pouze v případy doby zavedení pod 30 dní. Výrobcem těchto zdravotnických prostředků je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnických prostředků a další důležité informace.