VenaTech LGM

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Pro permanentní implantaci

VenaTech LGM je zlatým standardem při permanentní filtraci. Na celém světě je implantováno již více než 170 000 jednotek.

Osvědčená účinnost

  • Osvědčený kónický design pro efektivní zachycení sraženin a zachování průchodnosti
  • Osvědčené, unikátní, patentované stabilizační nožičky a háčky zajišťující optimální umístění
  • Vyrobeno z materiálu Phynox. Neferomagnetická slitina s vynikající kompatibilitou MRI a rtg viditelností a osvědčenou biokompatibilitou

Uživatelsky přátelský

  • Snadné umístění pomocí zavaděče 10 I.D. French odolného proti zkroucení 
  • Patentovaný dvojitý filtr pro jugulární i femorální přístup
  • Krátká délka kužele usnadňuje umístění v inferiorní vena cava 
  • Indikováno pro vena cava do průměru 28 mm