VenaTech LP

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Pro permanentní implantaci

VenaTech LP je přirozeným vývojovým nástupcem filtru LGM, současného zlatého standardu v permanentní filtraci.

Osvědčená účinnost

  • Osvědčený kónický design pro efektivní zachycení sraženin a zachování průchodnosti
  • Osvědčené, unikátní, patentované stabilizační nožičky a háčky zajišťující optimální umístění
  • Vyrobeno z materiálu Phynox. Neferomagnetická slitina s vynikající kompatibilitou MRI a rtg viditelností a osvědčenou biokompatibilitou
  • Nízkoprofilový design drátu pro minimální intraluminální kov a maximální pružnost

Uživatelsky přátelský

  • Zavaděč 7F I.D./9F O.D. odolný proti zkroucení pro minimalizaci potenciálního traumatu přístupového místa, umožňující subklaviální a brachiální přístup 
  • Patentovaný dvojitý filtr pro jugulární/subklaviální i femorální implantaci, snižující počet potřebných pomůcek
  • Krátká délka kužele, 42 mm, usnadňuje umístění v inferiorní vena cava
  • Velký otvor, 40 mm, a posuvný znak pro žíly do průměru 35 mm