Ventrofil®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

K uvolnění tahu a napětí rány

Ventrofil® je speciální souprava šicího materiálu určená k ošetření a prevenci dehiscence břišní stěny po laparotomii nebo jiných ran a ke snížení napětí a tahu v ráně.

Výhody

 • Snížený tlak na kůži; nevznikají tlakové nekrózy
 • Snadná manipulace; není třeba speciální přípravy stehu
 • Možnost variabilního provedení stehu
 • Snadná fixace kovového vlákna
 • Měkké podložky jsou nenasákavé
 • Polyfilní potahované kovové vlákno je velmi pružné
 • Potahované kovové vlákno se neprořezává tkání a hladce jí prochází

Indikace

 • Narušené hojení ran obecně (obezita, diabetes, pokročilý věk pacienta, …)
 • Septické výkony
 • Akutní laparotomie
 • Revizní laparotomie 
 • Bronchopulmonální infekce
 • Operace pro maligní nádory
 • Časově náročné výkony
 • Poruchy hemokoagulace