Ventrofil®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

K uvolnění tahu a napětí rány

Ventrofil® je speciální souprava šicího materiálu určená k ošetření a prevenci dehiscence břišní stěny po laparotomii nebo jiných ran a ke snížení napětí a tahu v ráně.

Výhody

 • Snížený tlak na kůži; nevznikají tlakové nekrózy
 • Snadná manipulace; není třeba speciální přípravy stehu
 • Možnost variabilního provedení stehu
 • Snadná fixace kovového vlákna
 • Měkké podložky jsou nenasákavé
 • Polyfilní potahované kovové vlákno je velmi pružné
 • Potahované kovové vlákno se neprořezává tkání a hladce jí prochází

Indikace

 • Narušené hojení ran obecně (obezita, diabetes, pokročilý věk pacienta, …)
 • Septické výkony
 • Akutní laparotomie
 • Revizní laparotomie 
 • Bronchopulmonální infekce
 • Operace pro maligní nádory
 • Časově náročné výkony
 • Poruchy hemokoagulace