Remifentanil B. Braun 1 mg,
Remifentanil B. Braun 2 mg

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Ultrakrátce působící opioid

Remifentanil B. Braun 1 mg a Remifentanil B. Braun 2 mg je ultrakrátce působící opioidní analgetikum, užívané zejména jako analgetická složka celkové anestézie či analgo-sedace k diagnostickým procedurám, stejně tak analgo-sedaci na jednotkách intenzivní péče.
Je dostupný ve skleněné injekční lahvičce ve formě prášku pro přípravu koncentrátu injekčního nebo infuzního roztoku (1mg, 2mg).