Histoacryl® LapFix

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Atraumatická fixace síťky pro laparoskopické řešení kýly

Atraumatická fixace síťky doporučená ve směrnicích mezinárodní společnosti pro řešení kýly [1].

V posledních letech se atraumatická fixace síťky tkáňovým lepidlem používá stále častěji a představuje tak primární volbu.

Použití n-butyl-2-kyanoakrylátu ve formě kapek je rychlé, vede k nízké četnosti recidiv a je spojeno s krátkou dobou pobytu v nemocnici.

Kromě toho jsou pooperační neuralgie a četnosti infekce rány nízké a umožňují pacientům rychlý návrat k normálnímu životu [2].

Výhody

  • Jednoduchá příprava a manipulace pro personál na operačním sále i pro operatéra
  • Rychlá polymerizace lepidla se silnou přídržnou silou
  • Nákladově efektivní alternativa k tradičním metodám fixace (svorky, fibrinová lepidla)
  • Žádné povinnosti evidence, protože neobsahuje humánní ani zvířecí složky

Indikace

Atraumatická fixace síťky v laparoskopické chirurgii + chirurgii hernií.

[1] https://www.europeanherniasociety.eu/fileadmin/downloads/Rotterdam/HerniaSurgeGuidelinesPART1TREATMENT.pdf

[2] Kukleta JF, Freytag C, Weber M. Efficiency and safety of mesh fixation in laparoscopic inguinal hernia repair using n-butyl cyanoacrylate: long-term biocompatibility in over 1,300 mesh fixations. Hernia. 2012;16(2):152-62.