Medifix®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Měřící lišta

  • Stupnice v rozsahu +35 až -15 cm H2O.
  • Snadné odečítání hodnot.
  • Oboustranně výkyvné rameno pro určení nulového bodu.
  • Netříštivá umělá hmota.
  • Opakovatelné použití.
  • 2 univerzální fixační prvky.

Medifix® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je měření centrálního žilního tlaku (CVP). Jedná se o systém hadic pro měření CVP s infuzním zařízením. Systém hadic pro měření CVP bez infuzní sady. Pouze pro samospádovou infuzi. Návod k použití: REF 4276116 - Měřicí rameno vložit do měřicí lišty. Připravit infuzi běžným způsobem a připojit infuzní hadičku k trojcestnému ventilu. Otevřít rolovací svorku a pomalu a bez vzduchových bublin naplnit měřicí rameno. Zavřít svorku. Otočit trojcestný ventil ve směru hodinových ručiček o 90°. Otevřít svorku a naplnit spojovací hadičku. Zavřít svorku. Připojit spojovací hadičku na katetr Cava. Nastavit požadovanou rychlost infuze. REF 4276620, 4270614, 4276612, 4271637 - Měřicí rameno vložit do měřicí lišty. Zapojit infuzní přístroj na infuzní nádobu, nastavit zrcadlo ve hladinoznaku a pomalu a bez vzduchových bublin naplnit infuzní hadičku a měřicí rameno. Zavřít svorku. Otočit trojcestný ventil ve směru hodinových ručiček o 90°. Otevřít svorku a naplnit spojovací hadičku. Zavřít svorku. Připojit spojovací hadičku na katetr Cava. Nastavit požadovanou rychlost infuze. Měření venózního tlaku: Zavřít svorku a otočit trojcestný ventil ve směru hodinových ručiček o 90°. Hladina kapaliny se ustálí na hodnotě centrálního venózního tlaku. Jakmile se sloupec kapaliny zastaví, odečíst výšku hladiny kapaliny. Obnovení infuze: Otočit trojcestný ventil ve směru hodinových ručiček o 180°. Otevřít svorku a opět naplnit měřicí rameno. Zavřít svorku. Otočit trojcestný ventil opět o 90° a nastavit požadovanou rychlost infuze. Varování: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použiti představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.