Telemetric sensor

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

První telemetrické IVP čidlo součástí systému hydrocefalové drenáže

  • Okamžitá kontrola funkčnosti zkratu a okamžité změření intraventrikulárního tlaku
  • Možnost bezdrátového měření intraventrikulárního tlaku a teploty
  • Reálná kontrola funkčnosti celého hydrocefalového systému (zkratu)
  • Čidlo je součástí rezervoáru, který si však také zachovává své klasické funkce (punkce liqoru, palpace atd.)