Askina® Absorb+

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Superabsorpční neadherentní krytí

ƒƒVysoce absorbující krytíƒ (v krátkém čase absorbuje velké množství exsudátu)

ƒƒSloženo ze struktury polymerových vláken uložených v netkané semipermeabilní textilii

ƒƒPři kontaktu s exsudátem je tekutina vtažena dovnitř krytí a přeměna na gel

ƒƒIndikace: dekubity, bércové vředy arteriálního a žilního původu, diabetické defekty, ƒ popáleniny I. a II. stupně, traumatické rány a onkologické rány