Ibuprofen B. Braun

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Léčivý přípravek připravený k podání „RTU“

Společnost B. Braun dodává Ibuprofen B. Braun 400 mg a 600 mg v uživatelsky přívětivém balení Ecoflac® plus. Díky přípravku určenému k okamžitému podání v kontejneru o obsahu 100 ml jsou kroky nutné
pro úpravu přípravku minulostí.


Bezpečné podávání a snadná manipulace s Ecoflac® plus

Ibuprofen B. Braun 400 mg je indikován u dospělých pro krátkodobou symptomatickou léčbu akutní střední bolesti a pro krátkodobou symptomatickou léčbu teploty, pokud je nitrožilní cesta podání klinicky oprávněná, a když nejsou jiné cesty podání možné.


Ibuprofen B. Braun 600 mg je indikován u dospělých ke krátkodobé symptomatické léčbě akutní středně silné bolesti, pokud je nitrožilní cesta podání klinicky opodstatněná a nejsou-li možné jiné cesty podání.