Mini-Spike® Filter

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Hrot pro vícedávkové nádoby s integrovaným větráním 0,45 μm a částicovým filtrem 5 μm

Snadné odstraňování a přidávání léčiv pomocí optimální regulaci tlaku, snížení rizika kontaminace

Vlastnosti:
Mini-Spike® filtr

S integrovaným ventilačním filtrem odolným proti bakteriím 0,45 μm
S integrovaným filtrem částic 5 μm
S modrým zaklapnutím, které chrání konektor luer-lock