Mini-Spike®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Pro vícedávkové nádoby s odvzdušňovacím filtrem 0,45 μm.

Snadné odstraňování a přidávání léčiv pomocí optimálníregulaci tlaku, snížení rizika kontaminace

Vlastnosti:
S integrovaným ventilačním filtrem odolným proti bakteriím 0,45 μm
Se zeleným víkem, který chrání konektor luer-lock