Infusion pump milestones Advanced. Superior. Digital.

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Pojďme společně oslavit 70 let inovací

        "Poučili jsme se z minulosti, abychom vylepšili budoucnost."

Ohlédneme se zpět v čase za postupným zdokonalováním (automatizaci) infuzních systémů. Do našich začátků, postupnými kroky až do současnosti a co můžeme očekávat v budoucnosti.

Neustále se snažíme o být inovativní. Vývoj nových produktů je klíčovou pro celý sektor zdravotní péče. Jakožto průkopníci na poli infuzní techniky jsou naše (automatizované) infuzní systém celosvětově známé svou kvalitou, spolehlivostí a přesností – přesvědčte se o tom.

AIS IV pump generation 2021