Velké množství datového objemu & Kybernetiká bezpečnost Digitalizovaná nemocnice

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Zpracování velkého množství dat s OnlineSuiteplus

ICU Examination Spaceplus with Big Data

Velké množství datového objemu pro poskytovatele zdravotní péče je aktuálně velmi důležitým tématem. Zlepšení zdravotního stavu pacientů dřívějším odhalením onemocnění a účinnější léčba jsou přínosem nejen pro pacienta. V neposlední řadě vedou ke značnému snížení nákladů na zdravotní péči. Množství velmi citlivých údajů o pacientech shromážděných různými digitálními technologiemi používanými v nemocnicích každým dnem roste.

Elektronická evidence lékařských záznamů (EMR) jako správce velkého datového objemu

Elektronická evidence lékařských záznamů (EMR) může pomoci zvládnout zpracovat velké datové objemy. Technologie EMR umožňuje zdravotníkům snadnou aktualizaci a sledovaní údajů o pacientech v různých zdravotnických zařízeních. Preventivní prohlídky, kontroly a monitorování jsou s daleko menší pravděpodobností  duplikovány nebo zapomenuty. Systém EMR je proto nápomocen z hlediska efektivity.1

Společnost B. Braun již několik let úzce spolupracuje s předními světovými dodavateli systémů EMR. Celý systém Spaceplus & OnlineSuiteplus je navržen tak, aby byl snadno a bezproblémově propojitelný s řadou systémů EMR pomocí obousměrného rozhraní HL7-IHE.

Ale co více říct ke kybernetické bezpečnosti?

S tématem velkých datových objemů vždy úzce souvisí otázka, jakým způsobem budou tato data chráněna proti zneužití. S růstem datových objemů roste i počet hackerských útoků na zdravotnická zařízení a s tím související pokusy o zneužití dat z přístrojové techniky, infuzní techniku nevyjímaje.

15–19% přístrojové techniky v nemocnici funguje na zastaralých operačních systémech, které přdstavují bezpečnostní riziko.

Kybernetická bezpečnost díky architektuře systému – Přizpůsobte se digitální budoucnosti.

Icon cyber security in healthcare

Ve společnosti B. Braun není kybernetická bezpečnost pouze prázdnou marketingovou frází. Realitu můžete spatřit v každém našem produktu. 70. let inovací v infuzní terapii mluví za vše. Jakým způsobem splňuje náš nový infuzní systém tento vysoký standard? Využili jsme šance, že můžeme vytvořit od základu úplně nový infuzní systém se zaměřením na bezpečnost pacienta a silným fokusem na kybernetickou bezpečnost, spíše než na nový vzhled infuzní techniky.

Systém Spaceplus & OnlineSuiteplus nastavuje nový standard v kybernetické bezpečnosti ve zdravotní péči díky přístupu konceptu architektury.

Vyznačuje se jedinečnou a inovativní hardwarovou a softwarovou architekturou díky důslednému přístupu k osvědčeným postupům v oboru. Systém byl vyvinut tak, aby vyhovoval mezinárodním doporučením a standardům (ISO / NIST), se striktním oddělením od ostatních IT funkcí a infuzního systému v architektuře celého systému.

Systém Spaceplus a OnlineSuiteplus je první platformou infuzního systému B. Braun, která byla vyvinuta se záměrem splnit všechny hlavní požadavky s maximálním zaměřením na bezpečnost pacientů, datová komunikace EMR a kybernetickou bezpečnost. Proto jsou všechna data přenášená nemocniční sítí mezi infuzními pumpami Spaceplus a servery OnlineSuiteplus šifrována mezi koncovými body.

Systém je zdrojem dat pro neustálé zlepšování kvality infuzní terapie v kombinaci s OnlineSuiteplus . Jedná se o digitální infuzní systém pro nemocnice, které chtějí svým pacientům nabídnout individualizovanou a bezpečnou infuzní terapii s maximálním množstvím léčebných postupů.

  • snadná integrace VBB
  • nejmodernější datová komunikace do nemocniční informační sítě
  • pokročilý přístup k větší kybernetické bezpečnosti

Systém Spaceplus & OnlineSuiteplus je ideální volbou pro digitální řešení zdravotnického sektoru.

Datová komunikacedigitální nemocnice – s WiFi jste svobodní!

OnlineSuiteplus je robustní a spolehlivá brána do nové dimenze zabezpečené datové komunikace.
Platforma OnlineSuiteplus poskytuje chytrá řešení pro správu infuzních systémů Spaceplus v průběhu životnosti systému v nemocnici.

S platformou OnlineSuiteplus lze aktualizace systému Spaceplus všech jeho komponentů (software infuzní techniky a komunikačních zařízení) spravovat vzdáleně a samostatně prostřednictvím nemocniční sítě.

Výhodou systému je jeho průběžná aktualizace. Není již nezbytná fyzická manipulace s přístroji pro zmíněnou aktualizaci. Neruší se tak běžný chod nemocnice.

Proces aktualizace spravované pomocí OnlineSuiteplus nenarušuje klinické pracovní postupy oddělení a terapie u jednotlivývch pacientů tak nejsou přerušeny.
Integrovaný WiFi modul v každé přístroji Spaceplus zajišťuje maximální flexibilitu, což snižuje celkové provozní náklady oddělení z pohledu vlastnictví systému.

graphic digital infusion pump updates

Healthcare 4.0: Inteligentní technologie, chytré nemocnice

B. Braun má po celém světě komunitu vyškolených specialistů, kteří poskytují optimální poradenské služby pracovníkům IT a biomedicínským inženýrům ve zdravotnických zařízení.
Společně se postaráme o bezpečnou integraci standardních rozhraní mezi zdravotnickými přístroji a nemocniční sítí a přizpůsobujeme řešení jednotlivým zákazníkům. Řešení samozřejmě zahrnuje i podporu a údržbu z naší strany.

OnlineSuiteplus je váš inteligentní systém správy zařízení. Sledujte aktuální stav vaši přístrojové techniky v reálném čase pouhým jedním kliknutím. Efektivní procesy pro aktualizaci softwaru infuzní techniky a upload nové knihovny léčiv prostřednictvím nemocniční sítě jsou zásadní výhodou pro oddělení biomedicínského inženýrství, kterému zásadním způsobem šetří čas.
Z klinického hlediska je podstatná skutečnost, že v průběhu řízeného přenosu všech aktualizací není přerušena infuzní terapie.
DeviceManagerplus je centralizovaná sada nástrojů pro oddělení zdravotnické techniky, které slouží pro správu infuzní techniky v celé nemocnici prostřednictvím její počítačové sítě.

OnlineSuiteplus: Software pro velké datové objemy s kybernetickou ochranou

OnlineSuiteplus je generace inovativních softwarových aplikací pro digitalizovanou správu infuzních pump B. Braun v nemocnicích.

Výhody digitalizace pomocí Spaceplus v nemocnicích:

  • Efektivní zacházení s velkými daty
  • Snížení času a nákladů na  administrativní procesy
  • Centrální správa veškeré infuzní techniky
  • Ochrana citlivých dat pacientů
  • Zvýšení kybernetické bezpečnosti implementací systému nemocniční sítě

Přečtěte si více o funkcích Spaceplus & OnlineSuiteplus a o tom, jak řeší zásadní problémy ve zdravotnictví.

REFERENCE:

1 ShobhitRathi. Dec 4, 2019. EMR. Future of medical technology. https://medium.com/@shobhitrathi10/emr-future-of-medical-technology-df53f1a0cd06 (last access 14.12.20).
2 Murphy G. Jan 19, 2021. Healthcare security challenge: How cyberattacks are evolving. https://www.securitymagazine.com/articles/94381-healthcare-security-challenge-how-cyberattacks-are-evolving (last access 5.2.21).