Be 1® vrací kolostomikům zpět možnost kontroly nad jejich tělem

Edukace pacienta

Kapsule Be 1® je inovativní zdravotnický prostředek se zcela novým konceptem, který umožňuje pacientům znovu získat kontrolu nad svým tělem. Pomůcka je určena pro pacienty s kolostomií, kteří chtějí více než běžný kolostomický sáček a hledají řešení, které jim umožní ovládat odchod plynů a stolice.

K tomu, aby byli pacienti schopni kapsuli používat efektivně, je potřebné jim poskytnout veškeré informace a možnost nácviku, díky kterému budou pomůcku Be 1® používat správně.

Spokojenost a dobrá nálada pacienta

Jestliže pacient běžně používá dvoudílný systém:

Nasazení a sejmutí kapsule Be 1® je snadné, jelikož je princip velmi podobný dvoudílnému systému.

Účelem pomůcky Be 1® je umožnit pacientům, aby začali znovu žít aktivně a sami se mohli starat o odvod plynu a stolice vždy, když cítí, že je to potřeba.

Z tohoto důvodu bystě měli vědět, jak kapsuli Be 1® během dne používat: jak a kdy kapsuli otevřít, aby mohlo dojít k odchodu stolice, a kdy a jak používat systém odplynění.

Jestliže pacient nepoužívá dvoudílný systém:

V tomto případě byste měli vědět, jak umístit podložku a následně kapsuli pomocí spojovacího systému s naváděním na podložku upevnit.

To samé platí i pro odstranění a čištění pomůcky (podložka a kapsule), tuto část je potřebné znát, zejména v případě, pokud je pacient obeznámen pouze s manipulací s jednodílným systémem.

Je důležité vědět, že pokud nestihnete spustit odplynění nebo odvedení stolice zavčasu, tak se kryt sáčku v kapsuli otevře automaticky, aby došlo k obnovení intestinálního tlaku na přijatelnou úroveň.