Be 1® vrací kolostomikům zpět možnost kontroly nad jejich tělem

Zhoršená kvalita života

Kolostomie představuje v životě pacientů zcela zásadní změnu. Kromě samotné diagnózy čelí pacienti také novým problémům v rámci každodenního života. 1) 2)

Hlavním problémem se stává nedostatečná kontrola nad vyprazdňováním střev, nad odchodem plynů a s tím spojené zvuky, 3) 4) což může mít přímý dopad na intimní a sociální život pacienta včetně jeho koníčků a dalších aktivit. 5) Neschopnost stomii skrýt může vést také k celkovému zhoršení tělesného vzhledu i vnímání svého těla s dopadem na psychiku pacienta.

V současnosti je pro pacienty s levostrannou kolostomií k dispozici řešení, díky kterému mohou skutečně znovu získat kontrolu nad svým tělem a kontinencí. Podívejte se na video o kapsuli Be 1® na doporučení francouzské stomické sestry Nadège Daumard-Pasquier.

Doporučení od stomické sestry:

Inovace Be 1®

Be 1® představuje zcela nový koncept stomické pomůcky: kompaktní kapsuli poskytující bezpečnost a kontrolu pacientům s levostrannou kolostomií s tuhou nebo pastózní stolicí. Kapsuli Be 1® lze používat s plochou podložkou Flexima® 3S.

Výhody kapsule Be 1® pro pacienty s kolostomií

S kapsulí Be 1® pacient včas pocítí příchod stolice, a to díky pocitu napětí na kůži nebo vypouknutí/otevření krytky kapsule. V takovém případě má kolostomik možnost odejít na toaletu, kde může sejmout kryt sáčku, rozložit sáček umístěný pod krytkou kapsule a do sáčku tak vyprázdnit stolici. Kapsule je pak sundána, zlikviduje se a nahradí novou kapsulí či uzavřeným (kolostomickým) sáčkem.

Stejně jako u klasických uzavřených sáčků je i u kapsule
Be 1® možnost odplynění soustavně integrovaným filtrem s aktivním uhlíkem.

V případě tvorby velkých objemů plynu může uživatel vypustit plyn manuálně pomocí tlačítka pro odplynění, nacházejícího se v kapsuli. Při použití manuálního tlačítka není integrovaný filtr účinný, proto doporučujeme, aby pacient před použitím tlačítka vyhledal diskrétní místo.

Uživatel může volně přecházet mezi používáním kapsule Be 1® a uzavřeného sáčku Flexima® 3S. Obě tyto varianty jsou totiž kompatibilní s plochými podložkami Flexima® 3S.

Reference:

1 ) “Quality of life outcomes in 599 cancer and non-cancer patients with colostomies”, Krouse R & al, J Surg Res. 2007 Mar 138(1): 79

2 ) “Quality of life in colorectal cancer. Stoma vs non stoma patients”, Sprangers MA & al, Dis Colon Rectum. 1995 Apr; 38(4): 361-369

3) “The pursuit of colostomy continence”, Roberts DJ, J Wound Ostomy Continence Nur. 1997 Mar 24(2):92-97

4) “Psychological impact of colostomy pouch change and disposal”, Mc Kenzie F & al, Br J Nurs. 2006 Mar 23-Apr 12;15(6):308-316

Dokumenty ke stažení

Popis Dokument Odkaz
Be 1® brožura
pdf (716.2 KB)