Be 1® vrací kolostomikům zpět možnost kontroly nad jejich tělem

Prokázaná bezpečnost a účinnost

  • Účinnost zdravotnického prostředku Be 1® prokázala pilotní otevřená intervenční klinická studie, která proběhla v sedmi různých nemocnicích ve Francii.(1)
  • Díky kapsuli Be 1® měla většina pacientů pocit kontinence(2), dobrý/velmi dobrý tělesný vzhled(3) a nevyskytovaly se u nich žádné zvuky spojené se stomií(4).
  • Nedocházelo k žádným únikům, ani pod podložkou, ani mezi podložkou a kapsulí.

Zkušenosti uživatelky Be 1®:

Prokázaná účinnost otevření krytu sáčku

Kapsule Be 1® je konstruována tak, aby se kryt sáčku samovolně otevřel vždy, když intestinální tlak pod krytem příliš vzrůstá. Podívejte se na video, ve kterém uvidíte, jak kapsule Be 1® reaguje na narůstající a klesající tlak při aktivní manipulaci uživatelem nebo při automatickém otevření z bezpečnostních důvodů.

Co říkají pacienti s kolostomií o použití Be 1®  

„Náš intimní život je mnohem lepší...“

– Pacientka s trvalou kolostomií s jednodílnou pomůckou (a její manžel)

„S tímto systémem se cítím méně nemocný.“

– Pacient s trvalou kolostomií s jednodílnou pomůckou

„Báječná pomůcka, teď je těžké se vracet zpátky k sáčkům!“

– Pacient s dočasnou kolostomií s jednodílnou pomůckou

„S tímto produktem se cítím mnohem čistěji a bezpečněji než s mým obvyklým sáčkem.“

– Pacient s trvalou kolostomií s dvoudílnou pomůckou

„Cítím, když plyn/stolice přichází.“

– Pacienti s trvalou kolostomií s jednodílnou pomůckou

References:

(1) Multicenter, pilot open-label interventional clinical study on 30 colostomates performed in 7 French sites. Ref OPM-G-H-1604.

(2)The continence feeling was impacted in 75% of cases when the capsule cap was deployed due to the arrival of stools or gas.

(3) 60% of patients consider they have good or very good body image while wearing Be 1®

(4) Stoma related noises while wearing Be 1® are considered either absent or negligible by 79% of the patients.