Be 1® vrací kolostomikům zpět možnost kontroly nad jejich tělem

Máte levostrannou kolostomii, po dobu delší než měsíc a je vaše stolice tuhá nebo pastovitá? Pak by pro vás kapsule Be 1® mohla být řešením, avšak abyste měli skutečnou jistotu, promluvte si se svou stoma sestrou.

Jestliže je průměr vaší kolostomie menší než 30 mm, doporučujeme vybrat kapsuli o průměru 55 mm, která je kompatibilní se standardní plochou podložkou Flexima 3S o průměru 55 mm. Ty jsou k dispozici ve variantě vystřižením upravitelné na velikost 15-40 mm a variantě předstřižené na velikost 35 mm, 40 mm.

Jestliže je průměr vaší kolostomie mezi 30 mm a 40 mm, doporučujeme vybrat kapsuli Be 1® o průměru 65 mm, která je kompatibilní se standardní plochou podložkou Flexima 3S® o průměru 65 mm. Ty jsou k dispozici ve variantě vystřižením upravitelné na velikost 15-50 mm a variantě předstřižené na velikost 45 mm.

Kapsuli Be 1® je třeba vyměnit po vyprázdění stolice. Poté nasadíte novou kapsuli či kolostomický sáček Flexima 3S®. Na noc doporučujeme používat uzavřený sáček Flexima 3S®. Podložka může být na těle ponechána až 3 dny.

Pomůcka Be 1® je vhodná pro pacienty, kteří mají tuhou až pastovitou stolici. Při tekuté stolici je použití pomůcky Be 1® kontraindikováno. V případě tekuté stolice doporučujeme používat výpustné sáčky, např. Flexima® 3S Roll Up.

Ano, kapsule Be 1® je konstruována tak, aby se otevřela samovolně, jakmile je tlak stolice příliš velký a přitom krytka kapsule nebyla předtím otevřena ručně pro odplynění (doporučujeme učinit tak na toaletě či v soukromí).

Vyboulení krytky kapsule značí, že je potřeba vypustit plyny nebo vyprázdnit stolici. V takovém případě vyhledejte diskrétní místo a jednoduše stiskněte tlačítko pro odplynění. Pokud krytka kapsule zůstává i nadále vyboulená, je třeba vyprázdnit stolici.

Kapsule je konstruována tak, aby se v případě, že nestihnete spustit proces odplynění a tlak se stane příliš závažným, otevřela samovolně a došlo tak k obnovení tlaku ve střevech.

Ano, můžete mírně pootevřít krytku, aby došlo k vypuštění plynu, ale je-li kapsule zakřivená, doporučujeme jako bezpečnější způsob použít tlačítko pro odplynění. Mějte také na mysli, že je k dispozici integrovaný filtr, který umožňuje soustavné pasivní odplyňování v případě, že je kapsule zavřená.

Při použití tlačítka pro odplynění není zápach filtrován. Proto doporučujeme, potřebujete-li vypustit plyny, vyhledat diskrétní místo, stranou od lidí.

To je normální. Krytka Be 1® je konstruována tak, aby se v případě, kdy se tlak ve střevech stane příliš významným, z bezpečnostních důvodů sama otevřela.

Pěna pomáhá během vyprazdňování lépe směrovat stolici do sáčku a usnadňuje tak čistění podpěry při výměně kapsule.

Toto není účel, pro který by byl výrobek konstruován. Be 1® integrovaný sběrný sáček je navržen pro sběr stolice tehdy, když se rozhodnete otevřít krytku, aby bylo možné vyprázdnění, nebo když se krytka z bezpečnostních důvodů otevře samovolně.

Sáček byl zvolen na základě jeho bezpečnostních vlastností a jeho schopnosti zůstávat složený a rozložit se tehdy, když je potřeba. Při optimálním použití by sáček měl být rozložený pouze tehdy, když je třeba zachytit stolici, a poté, co je vyprázdnění dokončeno, by měl být vyměněn. Pokud chcete čas od času použít normální sáček, doporučujeme vybrat uzavřený sáček Flexima® 3S odpovídající velikosti.

Jestliže se sáček rozložil, ačkoli nedošlo k odchodu stolice, může být důvodem významné množství plynů. Doporučujeme provádět často odplynění pomocí tlačítka pro odplynění, aby k takovéto situaci nedocházelo. Není možné sáček složit a kapsuli znovu zavřít. V každém případě doporučujeme kapsli vyměnit, jakmile dojde k jejímu otevření a rozložení sáčku.

Na noc doporučujeme používat kolostomický sáček, např. kolostomický sáček Flexima® 3S, který lze používat se stejnou podložkou. Funkce systému automatického otevření krytky kapsule Be 1® by mohla být díky vaší poloze při spánku snížena a v důsledku by mohla rušit bezpečnostní mechanismus, který zajišťuje otevření v případě tlaku ve střevech.

Je důležité volit takové oblečení, při kterém není na pomůcku vyvíjen tlak. Tlakem by mohla být snížena správná funkčnost Be 1®. Měli byste dbát na to, aby pomůcka měla vždy možnost se v případě vysokého tlaku ve střevech samovolně otevřít a předejít tak bolesti v břiše. Proto byste neměli nosit přiléhavé oděvy, jako např. legíny nebo pásky, které by na krytku kapsule tlačily. Kromě toho mějte také na paměti, že když se pomůcka z bezpečnostních důvodů otevře automaticky, dojde k uvolnění krytky kapsule a ta, pokud není přidržena oděvem zastrčeným v pase, spadne na zem. Volte tedy takové oblečení, které této situaci zamezí.

Ano. To jednou z hlavních výhod této pomůcky. Nicméně působením teplé vody se může změnit přilnavost stomické podložky, proto byste měli dobu kontaktu s vodou volit přiměřeně.

Ano. Cestování není při použití pomůcky Be 1® nijak kontraindikováno, ani cestování autem, ani cestování letadlem. Doporučujeme vzít si s sebou také jiné pomůcky, které jste zvyklí používat, např. stomické sáčky, abyste byli schopni se přizpůsobit změnám denního rytmu a stravování, ke kterým při cestování obvykle dochází. (Viz také naše doporučení na stránce Časté otázky a odpovědi pro stomiky v části Kdy mohu začít opět řídit/cestovat?)

Je doporučeno cestovat s certifikátem popisujícím pomůcku, který usnadní kontrolu před nástupem do letadla. A také si vyberte místo blízko toalet, abyste během letu mohli snadno provést výměnu sáčku nebo odplynění, protože po vzlétnutí budete možná potřebovat použít tlačítko pro odplynění kapsule Be 1® k obnovení rovnováhy tlaků.

Integrovaný sáček odpovídá uzavřenému sáčku maxi s objemem 615 ml - 635 ml, v závislosti na průměru kapsule (55, resp. 65 mm).