Podmínky použití

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Podmínky použití

Vítáme Vás na webové stránce společností B. Braun Medical s.r.o. (IČ 485 86 285), B. Braun Avitum s.r.o. (IČ 618 56 827) a B. Braun Austerlitz s.r.o. (IČ 607 21 901), dále jen skupiny B. Braun CZ. Než začnete webové stránky používat, prosíme Vás o přečtení těchto Podmínek použití. Přístupem na tuto webovou stránku a jejím používáním potvrzujete, že jste si Podmínky použití přečetli, jejich obsahu porozuměli a vyjadřujete s nimi souhlas.  Pokud nesouhlasíte s Podmínkami použití, nesmíte webové stránky používat.

Součástí této webové stránky mohou být všeobecné informace o zdravotních podmínkách a jejich léčbě. Takové informace mají čistě edukativní charakter a slouží pouze pro informativní účely a nejsou žádným způsobem míněny jako náhrada za rady poskytované lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Informace uvedené na těchto webových stránkách nesmí uživatelé využívat pro diagnostikování zdravotních potíží, je nezbytné, aby vždy vyhledali zdravotní pomoc.

Účelem těchto internetových stránek je poskytovat všeobecné informace o společnostech skupiny B. Braun CZ, jejích produktech a službách. Ohledně konkrétních dotazů týkajících se našich produktů a produktových služeb kontaktujte, prosím, přímo společnost B. Braun Medical s.r.o. Dotazy týkající se odborné zdravotní a dialyzační péče kontaktujte společnost B. Braun Avitum s.r.o. Na společnost B. Braun Avitum Austerlitz se můžete obrátit v případě dotazů týkajících se komplexu B. Braun Omnia. 

Budeme vynakládat veškeré naše úsilí na to, abychom vám poskytovali přesné a aktuální informace. Skupinu B. Braun CZ však nelze činit odpovědnou za škody, které v souvislosti s těmito informacemi vzniknou. Nepřebíráme proto jakoukoli záruku, ať již vyjádřenou či předpokládanou, a nečiníme žádná ujištění ohledně přesnosti a úplnosti poskytnutých nebo uvedených informací. Používání našich internetových stránek a všech ostatních stránek, na které je odkazováno a se kterými jsou naše stránky propojeny, je na vlastní riziko uživatele. 

Skupina B. Braun CZ ani jiná strana podílející se na vytváření, obstarávání, navrhování či údržbě celé internetové prezentace nebo jejích jednotlivých částí či na vytváření, obstarávání, navrhování a údržbě stránek nebo prezentací, které jsou s našimi stránkami propojené, není nijak odpovědná za žádnou přímou či nepřímou škodu nebo zaviněnou či nezaviněnou škodu vzniklou v důsledku přístupu na internetovou prezentaci skupiny B. Braun CZ nebo na prezentace informací, se kterými je prezentace propojena, nebo vzniklou v důsledku používání těchto prezentací nebo nemožnosti tyto prezentace používat. Před použitím nebo upotřebením našich produktů je nutno věnovat náležitou pozornost informacím pro uživatele, které jsou k těmto produktům přiloženy. 


Tyto internetové stránky rovněž obsahují informace od třetích stran a uvádějí odkazy na jiné internetové stránky. Všude tam, kde je to možné, jsou tyto informace a odkazy příslušným způsobem označeny. Nemůžeme převzít jakoukoli odpovědnost za informace poskytnuté třetími stranami.


Veškeré obrázky a informace zobrazené a uvedené na těchto internetových stránkách jsou v případě, že je lze reprodukovat, chráněny autorským právem či jinými právy průmyslového vlastnictví. Veškeré názvy produktů, které jsou psány velkými písmeny nebo jsou na těchto internetových stránkách jinak vyznačené, jsou obchodními značkami koncernu B. Braun. Používání a reprodukce těchto informací jsou bez předchozího písemného souhlasu nepřípustné. 
Vyhrazujeme si právo na obměňování obsahu těchto internetových stránek bez předchozího upozornění, kdykoli to budeme považovat za vhodné. Z tohoto kroku nevzniká žádná odpovědnost.