Zásady ochrany soukromí

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Zásady ochrany osobních údajů

Veškeré případně poskytnuté osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu jejich zpracování, po nezbytnou dobu, subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vykonávat veškerá další práva daná jim právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme pouze v případech, kdy nám je sami poskytnete, například prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce, za účelem zodpovězení Vašeho dotazu nebo pokud bude poptávat naše produkty, za účelem nabízení těchto produktů. Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetím osobám ani je nebudeme uveřejňovat, s výjimkou případů, kdy výslovně uvedete, že si uveřejnění (např. Vašeho jména pod položeným dotazem) uvést přejete nebo pokud je takové jednání umožněno platnými právními předpisy. Zpracovatelem Vašich osobních údajů jsou společnosti B. Braun Medical s.r.o. (IČ 485 86 285), B. Braun Avitum s.r.o. (IČ 618 56 827) a B. Braun Austerlitz s.r.o. (IČ 607 21 901), dále jen skupina B. Braun CZ.

Program etracker
S využitím technologií, které nám poskytuje společnost etracker GmbH (http://www.etracker.de), jsou údaje o uživatelích na této stránce shromažďovány a ukládány v anonymní podobě. Pro tento účel mohou být využívány tzv. cookies, avšak i ty shromažďují a ukládají data pouze v tzv. pseudoanonymní podobě. Údaje nejsou využívány ke zjišťování totožnosti návštěvníků této internetové stránky, ani nejsou spojovány s jinými osobními údaji uživatele případného pseudonymu. Právo shromažďovat a ukládat tyto údaje mohou uživatelé této internetové stránky kdykoli odvolat s platností od následující návštěvy internetových stránek.

Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využít všech funkcí tohoto webu v plném rozsahu.
Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním dat získaných od Vás skrze systém etracker GmbH dle výše uvedeného způsobu a k tomu uvedeným účelům.

Souhlas a omezené využívání
Svoje osobní a firemní údaje (e-mailovou adresu, jméno, adresu atd.) nám sdělujete zcela dobrovolně. Poskytnutím těchto údajů vyjadřujete zároveň souhlas s tím, že tyto údaje mohou být shromažďovány, zpracovávány a využívány pro účely kontaktování, správy kontaktů, ochrany našich oprávněných obchodních zájmů či pro jiné Vámi uvedené účely. Nebudou shromažďovány, zpracovávány ani využívány pro žádné jiné účely. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností od okamžiku jeho odvolání.

Právo přístupu a veřejný přehled postupů při zpracování osobních údajů
Na žádost Vám písemně v souladu s platnými zákonnými předpisy sdělíme, zda ukládáme nějaké Vaše osobní údaje a o jaké osobní údaje se ujedná. Kromě toho máte v souladu s platnými právními předpisy právo požadovat například opravu, zákaz zpracování nebo vymazání takových osobních údajů.

Bezpečnost dat
K ochraně dat, která byla skupině B. Braun CZ poskytnuta, proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob, uplatňuje společnost technická a organizační opatření na zabezpečení dat. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována podle vývoje dostupných technologií.

Dotazy ohledně ochrany osobních údajů
Máte-li nějaký dotaz ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji, můžete se obrátit na oddělení marketingu, kam můžete posílat také své žádosti o informace, návrhy nebo připomínky.
marketing.cz@bbraun.com. 

Za ochranu osobních dat ve skupině B. Braun CZ zodpovídá B. Braun CZ/SK Compliance Officer Mgr. Milan Filípek. 

Mgr. Milan Filípek
manažer Právní sekce a B. Braun CZ/SK Compliance Officer