AS (Allergy Solution) – řešení alergických komplikací

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Inovativní řešení prevence alergických reakcí a dosažení výrazně menšího opotřebení implantátu

Implantáty s povrchovou úpravou AS od společnosti Aesculap představují průkopnické řešení pro pacienty s alergií na kovy, např. nikl, chrom a kobalt. Kožní přecitlivělost na kovy je poměrně častá – podle literárních údajů postihuje okolo 10 až 15 % populace.

V současné době neexistuje žádná obecně uznávaná klinická metoda, která by umožňovala určit přecitlivělost na kovy používané pro výrobu implantátů. Prevalence kožní přecitlivělosti je však u pacientů s kloubní náhradou, a to zejména u těch, kteří mají s endoprotézou potíže, podstatně vyšší než v obecné populaci (Hallab et al, Biomaterials 2008).

Reakce se může projevovat ekzémem, otokem, výpotkem, ale také poruchou hojení rány nebo sterilní osteomyelitidou. Přecitlivělost na kovy může jistě přispět i k uvolnění implantátu.

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu pacientů, kterým jsou voperovány kloubní náhrady s dlouhou životností, se biokompatibilita materiálu na výrobu endoprotéz stala jedním s hlavních problémů implantační technologie.

Výhody

  • Vícevrstevný potah zaručuje nejvyšší úroveň ochrany proti pronikání iontů kovů
  • Nedochází k uvolňování iontů niklu, kobaltu a chrómu
  • Stejné instrumentárium pro standardní i AS endoprotézy
  • Potah AS ZrN – materiál vykazující excelentní biokompatibilitu, špičkovou odolnost proti abrazi a vynikající životnost. V porovnání s implantáty CoCr může být otěr nižší až o 60 %.
  • Rozsáhlý sortiment AS komponent nenutí k žádným kompromisům
  • Nedochází k mechanickému uvolnění potahu