Bicontact® - univerzální systém pro náhrady kyčelního kloubu

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Systém určený pro všechny indikace endoprotézy kyčelního kloubu

Systém pro náhrady kyčelního kloubu Bicontact® se úspěšně používá již od roku 1987. Speciální nástroje pro implantaci umožňují ve velkém rozsahu zachovat spongiózní kost proximálního femuru. Dřík protézy je v proximálním úseku dobře fixován tlakem kosti. Distálně je kortikalis zachována, neboť tam není třeba frézovat. Identický operační postup operatérovi umožňuje rozhodnout se až během výkonu, zda použije dřík Bicontact® necementovaný, nebo zda bude lepší volbou dřík cementovaný. Systém Bicontact® doplňuje výběr modulárních hlavic, kyčelních jamek a komponent pro revizní výkony.