ochrana osobních údajů-shrnutí

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Správci osobních údajů  

B. Braun Medical s.r.o.

B. Braun Avitum s.r.o.

B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.

V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

Zlatá Hora 1466, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 485 86 285

IČ: 618 56 827

IČ: 607 21 901

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Milan Filípek
Manažer Právní sekce a B. Braun CZ/SK Compliance Officer
V Parku 2335/20, 148 00 Praha, Česká republika
+ 420 271 091 236
milan.filipek@bbraun.com / ou.cz@bbraun.com / ou.sk@bbraun.com

Jakým způsobem nakládáme s osobními údaji?

Společnosti Skupiny B. Braun CZ/SK při zpracování osobních údajů dodržují jimi zavedený Systém ochrany osobních údajů, který je součástí Compliance management systému těchto společností.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně údajů a českým a slovenským zákonem o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, po kterou je to nezbytné pro zamýšlené účely a likvidujeme je po splnění účelu jejich zpracování nebo po uplynutí doby, po niž jsme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy povinni nebo oprávněni si je ponechat.

Tyto webové stránky využívají šifrování SSL z důvodu zabezpečení a po ochranu přenosu důvěrného obsahu. Naše internetové stránky také využívají tzv. „soubory cookies“, jejichž použití však můžete ve vašem prohlížeči kdykoliv zakázat (čímž však může být funkcionalita našich stránek do určité míry omezena). Obdobně mohou naše stránky obsahovat tzv.sociální plug-ins.

Vaše osobní údaje mohou být předávány a zpracovávány v rámci koncernu B. Braun (informace ohledně jednotlivých společností koncernu B. Braun naleznete zde.) Informace o zdravotním stavu pacientů nejsou předávány ani v rámci koncernu B. Braun, pouze společnosti B. Braun Medical s.r.o. (Česká republika) mohou být některé takové osobní údaje zpřístupněny, jakožto zpracovateli a poskytovateli například IT služeb pro společnosti B. Braun Avitum s.r.o. a B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.

V případě zpracování vašich osobních údajů třetími osobami k tomu dochází pouze v případech, kdy příslušný správce osobních údajů uzavře s takovou třetí osobou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, obsahující záruky korektního nakládání s těmito údaji. Takovými třetími osobami jsou zejména poskytovatelé různých služeb, např. poskytovatelé IT služeb nebo přepravci.

V souladu s platnými a účinnými právními předpisy máte právo využít přístupu ke svým osobním údajům, právo na informaci o jejich původu a o jejich příjemcích, jakož i o účelu zpracování osobních údajů, a to bezplatně; stejně tak máte právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování těchto údajů. Osobní údaje, které se vás týkají, a které jste poskytli našim společnostem, máte právo od nás obdržet na vyžádání ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete rovněž kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů a/nebo odvolat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. 

Kompletní znění Ochrany osobních údajů naleznete zde