Diveen® k řešení ženské stresové inkontinence

Strach, sklíčenost, obavy či narušení intimity. Nedopusťte, aby vás tento problém přemohl.

Strach, sklíčenost, obavy či narušení intimity. To všechno jsou pocity, které dennodenně prožívají miliony žen po celém světě, trpící inkontinencí. Nad tímto tichým společníkem však lze zvítězit! Všechny ženy chtějí zkombinovat každodenní aktivity s rodinným životem s vlastním zaměstnáním nebo kariérou a to je často skutečná výzva. Ženy určitě nemají čas na ochablost močového měchýře a soustavné hledání toalety.

Totéž platí pro ženy, které se chtějí smát bez omezení anebo pokračovat ve svých sportovních aktivitách bez pocitu frustrace nebo studu způsobeného únikem moči. Neexistuje žádný důvod, proč by se neměly opět cítit svobodně a sebevědomě.

Dnes trpí stresovou inkontinencí moči miliony žen na celém světě. Ta je často způsobena těhotenstvím, porodem, menopauzou, sportem či jinými urologickými komplikacemi(3). Pro tyto ženy by pomůcka Diveen® mohla být skutečným řešením. 

Co je Diveen® ?

Diveen® je první a skutečně inovativní intravaginální pomůcka, aplikovaná bez chirurgického zásahu a zcela neviditelná, s klinicky potvrzenou účinností v ohledu významného snížení
rizika úniku moči(2).

Pomůcka Diveen® je indikována pro ženy, které trpí únikem moči stresovou. Jedná se o inovativní a patentovaný koncept(1), snadno a jednoduše se aplikuje, používá se jako tampon. 

* Prosím, před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití. V případě dotazů či pochybností se poraďte se svým lékařem.

Jaké jsou výhody používání pomůcky Diveen®?

  • 100% diskrétní ochrana(1).
  • Unikátní mechanismus dosahující významného snížení rizika úniku moči (2)
  • Biokompatibiliní materiál
  • 12 hodin kontroly inkontinence k užívání si fyzické aktivity s klidnou myslí. Pomůcku vyjměte večer, po jednom dni používání. 
  • Snadné použití pomůcky, podobné použití tamponu. Během dne není nutné Diveen® vyjímat, ani když jdete na toaletu. 

Jak pomůcka Diveen® funguje?

Pomůcka Diveen®je konstruována podle inovativního a patentovaného konceptu(1) k podpoření přední poševní stěny v oblasti pod močových měchýřem. Při námaze, jako např. kašlání, dochází k náhlému zvýšení nitrobřišního tlaku a vzniku špičkového tlaku, které se přenáší přes měchýř na pružný kroužek pomůcky Diveen®. Ten naopak způsobí, že se pevná část pomůcky posune směrem nahoru(1) a okamžitě podepře močovou trubici; tím významně sníží výskyt úniků moči(2).

Zdroje:

(1) Brevet EP 1 924 218 B1

(2) Cornu J.N et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized contol trial. International Urogynecology Journal 2012, 23 (12): 1727-34

(3) Haab. F. et al. Traitement de l'incontinence urinaire d'effort par colposuspension percutanée: une technique non satisfaisante. Progrès en urologie 2001, 11:336-339

 

Právní informace

Diveen® je intravaginální zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je snížení rizika úniku moči u žen, zejména v důsledku stresové nebo smíšené inkontinence moči. 


Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnického prostředku. Tyto mohou obsahovat údaje o rizicích spojených s jeho používáním.