Diveen® k řešení ženské stresové inkontinence

Zkušenosti pacientů 

Účinnost pomůcky Diveen® není prokázána jen klinicky, ale je testována také ženami, které pomůcku Diveen přijali. Paní F. I. Valerie Auzas, Francouzka ve věku 52 let říká: „Díky pomůcce Diveen® zvládám opět sportovat, což je něco, co potřebuji.“ Doporučuje: „Neváhejte a zkuste pomůcku Diveen® používat. Jak ji použijete, přijmete ji!“ 

Klinicky prokázaná účinnost


Klinicky prokázaná účinnost při zvládání stresové inkontinence moči u žen(1), pro pomůcku Diveen® bylo prokázáno, že:

  • Snižuje četnosti úniků moči v průměru o 69 %(1).
  • Významně zlepšuje spokojenost pacientek v souvislosti se symptomy v oblasti močení: skóre spokojenosti u pacientek, které používaly pomůcku Diveen® , je 78/100*. 
  • Zlepšuje pocit dobré pohody uživatelek(1)

 

Zdroj:

1. Cornu J.N et al. 75NC007 device for nonivasive stress urinary incontinence management in women: a randomized control trial. International Urogynecology Journal 2012, 23 (12): 1727-34 

     * skóre spokojenosti 5/100 je u pacientek, které nepoužily Diveen® (1) 

Právní informace

Diveen® je intravaginální zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je snížení rizika úniku moči u žen, zejména v důsledku stresové nebo smíšené inkontinence moči. 


Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnického prostředku. Tyto mohou obsahovat údaje o rizicích spojených s jeho používáním.