Diveen® k řešení ženské stresové inkontinence

Co je močová inkontinence

Miliony žen po celém světě trpí stresovou inkontinencí moči. Jen ve Francii se tento problém týká více než 3 milionů žen, v USA je počet těchto žen odhadován na přibližně 20 milionů. Zasaženy jsou ženy všech věkových skupin: mladé ženy, ženy středního věku i seniorky.*

Inkontinence moči může mít mnoho různých příčin a může se rozvinout do různých stupňů závažnosti. Existují tři hlavní typy inkontinence moči, mezi nimi nalezneme také stresovou inkontinenci:

*odborný odhad 

Stresovou inkontinenci charakterizuje nechtěný únik moči při zvýšení tlaku v dutině břišní. Moč uniká, bez pocitu nucení na močení, při zvedání těžkých břemen, cvičení, kašli, smíchu, apod. Stresová inkontinence je dána oslabením mechanismu močového svěrače nebo svalstva pánevního dna.

Hlavní příčiny:

  1. Vícečetné těhotenství
  2. Obtížný porod z důvodu hmotnosti dítěte (porodní hmotnost větší než 4 kg) 
  3. Malá pánev

Inkontinence způsobená hyperaktivitou močového měchýře, známá také jako urgentní inkontinence, se vyznačuje nechtěným únikem moči po předchozím náhlém a nepotlačitelném nucení na močení, kdy močení nelze odložit.

Hlavní příčiny:

  • Neurologická onemocnění jako např. Parkinsonova choroba, infekce močových cest nebo onemocnění močového měchýře (kameny a polypy). 

Jak lze řešit stresovou inkontinenci?

V současnosti jsou ženám, které trpí stresovou inkontinencí moči, k dispozici dobře známá řešení jako cvičení svalů pánevního dna a chirurgické řešení. Nicméně mezi těmito dvěma koncepty řešení neexistuje žádná alternativa, s výjimkou plen, které jsou však považovány za paliativní řešení. Navzdory lékařskému pokroku v oblasti stresové inkontinence moči je tento problém stále tabuizovaným tématem a pouze 1 z 12 lidí, kterých se tato inkontinence týká, vyhledá pomoc(1).

Současná řešení problému stresové inkontinence moči:

Cvičení svalů pánevního dna

Cvičení svalů pánevního dna, samostatně nebo ve spojení s biofeedbackem nebo elektrickou stimulací, může být prováděno s pomocí fyzioterapeutky nebo porodní asistentky. To je první linie léčby indikovaná pro ženy, které trpí stresovou inkontinencí moči, před případným chirurgickým řešením. Cvičení svalů pánevního dna je účinné a někdy vede k uzdravení pacientky s malými úniky, avšak není dostatečné pro sportovně orientované ženy nebo ženy, které se věnují intenzivním aktivitám(2).

Pleny a jiné ochranné pomůcky 

Pleny a jiné ochranné pomůcky jsou k dispozici v různých velikostech a anatomických tvarech, jako například absorpční kalhotky a jednorázové vodu nepropouštějící chrániče matrací(2).

Chirurgický zákrok

Chirurgický zákrok může být doporučen urologem a/nebo gynekologem. Může být navržen v případě, že po dobře prováděné rehabilitaci (10 až 20 lekcí) nedošlo ke zlepšení symptomů. K dispozici jsou různé metody: páska pod močovou trubicí, bulking agents a umělé svěrače(2).

A nyní také Diveen®

Diveen® je inovativní pomůcka nevyžadující chirurgický zákrok, se stejně snadným použitím jako tampon. Jeho použití snižuje četnost úniku moči v průměru o 69 %(3).


Zdroje:  

1. National Association for continence.org-nafc

2. Rapport sur le thème de l'incontinence urinaire - Pr. F. Haab 2007

3. Cornu J.N et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized contol trial. International UrogynecologyJournal 2012.

Právní informace

Diveen® je intravaginální zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je snížení rizika úniku moči u žen, zejména v důsledku stresové nebo smíšené inkontinence moči. 


Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnického prostředku. Tyto mohou obsahovat údaje o rizicích spojených s jeho používáním.