Aesculap Aeos® - digitální chirurgický mikroskop See more. Stand tall.

Aesculap Aeos® - digitální chirurgický mikroskop See more. Stand tall.

Aesculap Aeos® - digitální chirurgický mikroskop See more. Stand tall.

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Buďte součástí budoucnosti mikrochirurgie

Myslíte, že samotný zrak nestačí? Domníváte se, že bolest krku a zad je pro neurochirurgy zbytečnou komplikací? Zastáváte názor, že díky lepšímu zobrazení a většímu pohodlí by neurochirurgové mohli podávat nejlepší výkony?

Souhlasíme. V éře digitálních řešení nastal čas na vyšší standard chirurgických mikroskopů. Nadešla doba, kdy vybavení umožňuje kombinovat ergonomické pracovní podmínky s vynikající kvalitou zobrazení. Nadešel čas pro inovativní systém digitálního chirurgického mikroskopu, který jak neurochirurgovi, tak jeho týmu zprostředkuje lepší zobrazení, a to i s pomocí robotického ramene, které umožní kameru nastavit do nejvýhodnější polohy.

Připraveni na cestu do budoucnosti? Zajímá vás, jak by mohl neurochirurg vidět více a přitom stát zpříma? Podívejte se, jaká zlepšení může Aesculap Aeos® - digitální chirurgický mikroskop vašemu neurochirurgickému oddělení poskytnout.

Požádejte o osobní konzultaci

a informujte se o možnostech platformy digitálního chirurgického mikroskopu.

Kontaktujte nás

Revoluční 3D digitální mikroskop Aesculap Aeos® - digitální chirurgický mikroskop v ČT24

Založeno na

True Digital Surgery pokračuje ve svém poslání budovat digitální chirurgické platformy se zabudovanými aplikacemi, jež přináší pokrok do chirurgické praxe a zlepšuje výsledky u pacientů.

Produkty nemusí být registrovány a schváleny pro prodej ve všech zemích a regionech. Indikace k použití se rovněž mohou v závislosti na zemi a regionu lišit. Pro ověření dostupnosti výrobku a informací prosím kontaktujte svého regionálního zástupce. Foto výrobků je pouze orientační. 

Právní informace

Aesculap Aeos® - digitální chirurgický mikroskop

Digitální chirurgický mikroskop Aesculap Aeos® je zdravotnický prostředek. Účel použití: Toto zařízení je určeno pro použití u pacientů, kteří podstupují mikro chirurgický zákrok v rámci svého vyznačeného použití. Fluorescenční funkce Aesculap Aeos® jsou určeny pouze pro pacienty podstupující proceduru, při které byly použity vhodné fluorescenční barvy a ošetření. U tohoto zařízení nebyl zamýšlen žádný kontakt s pacientem. Indikace: Aesculap Aeos® (digitální chirurgický mikroskop) vytváří zvětšený 3D pohled na operovanou oblast, který je zobrazen na displeji. Systém je vhodný pro kraniální a spinální použití. DIR 800 je příslušenství pro Aesculap Aeos® a je používáno pro intraoperační vizualizace a vizuální vyhodnocení průtoku krve přes krev obohacenou o ICG. DUV 400 je příslušenství pro Aesculap Aeos® používané během fluorescenční operace, které umožňuje intraoperační vizualizaci tkáně obohacené o 5-ALA. Aesculap Aeos® je samostatně stojící digitální chirurgický mikroskop v přehledné konfiguraci. Aesculap Aeos® nepoužívá tradiční mikroskopické binokuláry v oblasti použití a je určen jako alternativa k tradičním optickým mikroskopům. Software Aesculap Aeos® je součástí zdravotnického zařízení. Hlavní součásti systému Aesculap Aeos® jsou: 3D chirurgický monitor 1 – živý náhled na operaci; ovládací monitor 2 – ovládací rozhraní; robotické rameno 3; kamera 4 – 3D kamera, osvětlení, a držadlo s ovládáním; základna 5 se začleněnými počítači; nožní spínač 6; zobrazovací software; sterilní rouška. Absolutní kontraindikace: Systém Aesculap Aeos® nesmí být používán pro oftalmologii. Relativní kontraindikace: Relativní kontraindikace zahrnují mimo jiné lékařské anebo chirurgické podmínky, které by mohly bránit úspěchu procedury. V případě relativních kontraindikací rozhoduje o použití výrobku individuálně uživatel. Všeobecné bezpečnostní pokyny: Aby se předešlo škodám v důsledku neodborné přípravy a aplikace a nebyl ohrožen nárok na záruku: • Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v návodu k použití. • Respektujte bezpečnostní informace a pokyny k provozní údržbě. • Výrobek a příslušenství mohou používat výhradně osoby s patřičným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi. • Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. • Před použitím výrobek zkontrolujte na funkčnost a bezchybný stav. • Návod k použití uchovávejte na místě přístupném pro uživatele. Rizika světelných emisí: Ohrožení sítnice vyzařováním modrého světla a blízkého UV světla. • Nezírejte do oblasti vyzařování lampy během provozu. • Minimalizujte expozici očí a kůže. • Použijte vhodný ochranný štít. • Přesvědčte se, že se ze systému Aesculap Aeos® nedostane žádné světlo do očí pacienta. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.